Eventer

28.10.21 & 29.10.21 Cedies Studentefoire

Den 28ten an den 29ten Oktober hunn mir wéi gewinnt erëm en Stand op der Studentefoire. Och dëst Joer ass d'Foire leider erem online mee daat hällt eis net zeréck dech mat all eiser Motivatioun ze iwerzeegen an Holland studéieren ze kommen. Komm eis besichen an stell eis deng Froen iwwer d'Studéieren an Holland.

30.10.21 Journée de Rencontre

Den 30ten Oktober sin mir um Belval um UniLU Campus fir dir a Präsenz all deng Froen iwwer en Studium an Holland ze beäntweren.

27.12.21 & 28.12.21 Tournoi de Noël

Hues du Loscht um Tournoi de Noël fir den LSNL am Volleyball, Basketball oder Fussball géint déi aner Cerclen unzetrieden?

Oder bass du motivéiert fir eis beim Iessen verkafen ze hëllefen?

Dann mell dech elo ënner dësem Formular un, well all Hëllef ass gebraucht!

Link zum Formular

Besonnesch ervirzehiewen ass, dass:

  • all Spiller seng Studentekaart muss matbréngen a virweise kennen (oder en ähnlecht Dokument ausgedréckt dobäi hunn, wat noweist, dass dir Student an der Stadt sidd fir déi dir spillt)

  • beim Volleyball ëmmer 2 Meedercher mussen um Terrain sinn

  • kee Béier an kee Glas an den Halen erlaabt ass

Hei sin déi 2 Regeldokumenter fier den Tournoi:

Mir hoffen dech den 27ten an/oder 28ten Dezember um Geesseknäppchen ze gesinn!

Bis dohin, Doei, däin LSNL