Kontakt

Am meeschten sinn mir op Facebook aktiv.

Hei hunn mir engersäits eis Facebook Grupp fir den ganzen Cercle an eis Carpooling Grupp.

Anerersäits hunn och eis 3 Kommissiounen op Facebook jeeweils eng Grupp :

An dësen Gruppen kanns du roueg em Hëllef an no Informatiounen froen bezéiungsweis Froen zum Studium an där spezifescher Stad stellen.

Op Instagram fënnt een eis Event Fotoen.